• 0212 570 25 27
  • info@yelkenosgb.com.tr

 

 

 

                      İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli Görevlendirilmesi

  30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işverenlere, işyerlerinde İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli istihdam etme yükümlülüğü getirmiştir.

  İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personellerinin işyerlerindeki misyonları,  20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir. Yine de kısaca bahsetmek gerekirse;

 

·         Çalışanların sağlık  gözetiminin yapılması.

·         İşe giriş ve periyodik muayenelerin yapılması.

·         Çalışanların,çalıştıkları işlere uygunluklarının belirlenmesi.

·         Laboratuvar tetkiklerinin yorumlanması.

·         İşletme sahası genele hijyen şartlarını sürekli izleyerek,raporlanması.

·         İçme suyu laboratuva analizlerinin yorumlanması.

·         Özel politika ile takip edilmesi gereken personelin , gözetimlerinin sağlanması.

·         İşletme için gerekli yıllık çalışma planının kurul üyeleri ile birlikte oluşturulması.

·         Yıllık Eğitim Planlarının İş Güvenliği Uzmanı ile işbirliği içinde hazırlanması.

·         Yıllık Eğitim Planı çerçevesinde çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin İş Güvenliği Uzmanı ile birlikte verilmesi.

·         İşletme sahası için gerekli olan ortam ölçümlerinin belirlenmesi.

·         Ortam ölçümlerinin sonuçlarını İş Güvenliği Uzmanı ile beraber değerlendirerek Kaynağında Yok Etme yöntemlerinin araştırılması.

·         Ortam ölçümlerinin sonuçlarını İş Güvenliği Uzmanı ile beraber Kişisel Koruyucu Donanımların belirlenmesine rehberlik edilmesi.

·         İşletme sahasında kullanılan Kimyasal Maddelerin MSDS formlarının yorumlarını İş Güvenliği Uzmanı ile beraber yapmak sureti ile çalışanların bilgilendirilmesini sağlamak.

·         İlkyardımcı sertifikası almış veya alacak personelin belirlenmesi, kurs süreçleri hakkında danışmanlık yapılması.

·         Saha gözlemlerinin ve denetimlerinin periyotlar halinde yapılması ve raporlanması.

·         İş Güvenliği Uzmanı ile yıllık değerlendirme raporunun hazırlanması.

·         Bir sonraki yılın çalışma programlarının İş Güvenliği Uzmanı ile birlikte hazırlanması.