• 0212 570 25 27
  • info@yelkenosgb.com.tr

 

                                             

                        Topraklama ve Elektrik Tesisatı Ölçümleri

Elektrik ve Topraklama Tesisatı kontrolleri; 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği gereğince  ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.

Elektrik ve topraklama tesisatının yanı sıra işletmede bulunan elektrik ile çalışan cihazlar da topraklama ölçümüne tabi tutulmalıdır. Bu cihazlarda çeşitli sebeplerle oluşabilen kaçak akım ve gerilimler can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilmektedir. Topraklama, meydana gelebilecek kaçak akım durumunda insan hayatını korumak amacıyla uygulanan en önemli koruma önlemlerinden bir tanesidir. Cihaz gövdeleri yönetmeliklere uygun şekilde topraklanır, gerekirse kaçak akım rölesi gibi cihazlarla sistem desteklenirse, bu tarz iş kazalarının yüksek oranda önüne geçilmesi mümkündür. Bu sistemlerin güvenle ve sürekli kullanılabilmesi, oluşabilecek çeşitli hata ve bozulmaların zamanında tespit edilebilmesi için periyodik olarak kontrol ve testleri yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

  • Elektrik İç Tesisat Uygunluk Kontrolü
  • Elektrik Tesisatı Topraklama Ölçümü
  • Elektrik Panolarının Topraklama Ölçümü
  • Makine ve Ekipmanların Topraklama Ölçümü
  • Jenaratör Topraklama Ölçümü
  • Paratoner Topraklama Ölçümü