• 0212 570 25 27
  • info@yelkenosgb.com.tr

 

                                                   TEKNİK ÖLÇÜMLER

İşveren, işyerindeki çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden çalışanları korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki iş ekipmanlarına, kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri yaptırmakla yükümlüdür. Teknik Ölçümler başlığı altında verdiğimiz hizmetler:

1. Kaldırma ve İletme Araçları Periyodik Kontrolleri

2. Basınçlı Kap ve Tesisatların Periyodik Kontrolleri

3. Elektrik Tesisatı Ekipmanları ve Topraklama Ölçümleri

4. İşyeri Ortam Ölçümleri

5. Kişisel Maruziyet Ölçümleri

6. Bina Tesisatı Periyodik Kontrolleri

7. Makine ve Tezgahların Periyodik Kontrolleri