• 0212 570 25 27
  • info@yelkenosgb.com.tr

 

 

                          Tehlike ve Risk Değerlendirmesi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4 ve 10. maddelerinde bahsedildiği üzere kamu ve özel sektöre ait bütün işyerleri “Risk Değerlendirmesi yapmakla/yaptırmakla yükümlüdür.

Tehlike ve Risk Değerlendirme çalışmaları ile

– Tehlikelerin sınıflandırılması,
– Risklerin belirlenmesi,
– Risklerin Derecelendirilmesi,
– Kabul edilebilir sınırlara çekilmesi,

hedeflenmektedir.

 

6331Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 10 uyarınca :

Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma

 (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.

b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.

c) İşyerinin tertip ve düzeni.

ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadınçalışanların durumu.

(2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.

(3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri;çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığırisklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.