• 0212 570 25 27
 • info@yelkenosgb.com.tr

 

                                                

                                     Makina Ve Tezgah Kontrolleri

25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” EK III  1/4 gereğince;

Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Makine ve tezgâhların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış makine ve tezgâhların periyodik kontrolü; makine veya mekatronik mühendisi ile elektrik mühendisleri ve/veya bunların teknikerleri tarafından birlikte yapılır.

 

Makine ve Tezgahların Periyodik Kontrolleri:

 • Ekipman Fonksiyonlarının Kontrolü
 • Ekipman Donanımlarının Kontrolü
 • Ekipman Güvenlik Testleri

Aşamaları ile yapılır.

 

 • Pres
 • Abkant Pres
 • Makaslar
 • Testere
 • Cnc Tezgahları
 • Taşlama ve Azdırma Tezgahları
 • Torna
 • Vargel ve Planya
 • Freze
 • Borwerk
 • Matkap
 • Kaynak Makinası
 • Büküm Makinaları

Makine ve Tezgah Kontrolleri için:

 1. Firma bünyesinde yetkili yardımcı personel görevlendirilmesi,
 2. Kontrol sırasında gerekecek alet ve ekipmanların hazır bulundurulması,
 3. Periyodik kontrole tabi tutulacak tezgaha ait tüm bakım-onarım kayıtları ile kullanma kılavuzlarının kontrol sahasında bulundurulması gerekmektedir.