• 0212 570 25 27
  • info@yelkenosgb.com.tr

 

                                            

                                         Kişisel Maruziyet Ölçümleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yayımlanan” İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik”, “Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik”, “ Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik”
gibi yönetmelikler ile İşveren, işyerindeki olumsuz ortam koşullarından ve bu koşulların yaratabileceği tehlikelerden çalışanlarını korumakla yükümlüdür.  Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.

İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırır. İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri tekrarlanır.

  • Kişisel Maruziyet Toz Ölçümü
  • Kişisel Maruziyet Organik Gaz Ölçümü (VOC)
  • Kişisel Maruziyet İnorganik Gaz Ölçümü
  • Kişisel Maruziyet Gürültü Ölçümü
  • Kişisel Maruziyet Titreşim El – Ayak veya Tüm Vücut Ölçümü