• 0212 570 25 27
  • info@yelkenosgb.com.tr

 

 

                                                Bina Tesisatı Kontrolleri

25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereğince Binalarda bulunan Yangın ve Havalandırma Tesisatlarının periyodik kontrolleri, ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece en az yılda bir olmak şartıyla yapılmalıdır.

Yangın ve Klima tesisatlarının periyodik kontrolü Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak ilgili standartlara uygun olarak yapılmaktadır.

Periyodik Kontroller; makine mühendisleri, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

  • Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı
  • Yangın Söndürme cihazı
  • Havalandırma ve Klima Tesisatı