• 0212 570 25 27
  • info@yelkenosgb.com.tr

 

                                Acil Durum Eylem Planı Hazırlanması

  18 Haziran 2013 Tarihinde 28681 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” kapsamında işverenler, işyerlerinde Acil Durum Planı yapmakla/yaptırmakla yükümlüdür.

  Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartları dikkate alınarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumlar önceden değerlendirilerek muhtemel acil durumlar belirlenir.

  Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler alınır

  Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmelerin yapılması sağlanır.

  Acil Durum Planları hazırlanır ve tatbikatlarla desteklenmesi sağlanır.

  Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, tehlike sınıfı, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişiler dikkate alınarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip acil durum ekipleri oluşturulur. Acil durum ekipleri eğtimleri ayrı ayrı verilerek ve veya verdirilerek ekip üyelerinin her türlü acil duruma karşı hazır bulunmaları sağlanır.

  İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir:

  • Risk değerlendirmesi sonuçları.
  • Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.
  • İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.
  • Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.
  • Sabotaj ihtimali.