• 0212 570 25 27
  • info@yelkenosgb.com.tr

Acil durum eğitimleri ve tatbikatları

30.06.2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazatede yayımlanarak yürürlüğe giren6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanun kapsamında yayımlanan yönetmeliklerde belirtilen eğitim hizmetlerimiz :

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Kimyasallarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Ergonomi Eğitimi

Elektrikli İşlerde İş Sağlığı ve G&üvenliği Eğitimi

Elektrikli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Biyolojik Risk Etmenleri Eğitimi

Fiziksel Risk Etmenleri Eğitimi

Kimyasal Risk Etmenleri Eğitimi

Psikososyal Risk Etmenleri Eğitimi

Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi Yangın Eğitimleri

Acil Durum Eğitimleri ve Tatbikatları